Finansiell information

Finansiell utveckling januari–december 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 9 % (7 % exklusive valutaeffekter) till 166 360 MSEK (152 091).
  • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 26 % till 25 095 MSEK (19 883).
  • Rörelseresultatet1 ökade med 26 % till 22 141 MSEK (17 619).
  • Periodens resultat ökade med 24 % till 14 861 MSEK (12 007).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 7 245 MSEK, motsvarande 55 % av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.