Ågestaverket

Två centimeter till godo när tungvattentankarna togs upp från Ågestaverket

Ågestaverket i södra Stockholm är det enda drifttagna kärnkraftverket i Sverige som använt tungvatten som moderator. Kort efter att verket togs ur bruk på 1970-talet såldes tungvattnet till Kanada och kvar blev de tre tankarna som vattnet förvarats i.

Tankarna har lågaktiv kontamination på insidan och är inte svårhanterliga ur radioaktivitetssynpunkt men de är väldigt stora, tunga och var placerade nästan längst ner i bergrummet där verket är beläget. De behövde tas upp flera våningar genom ett smalt schakt där det var osäkert om de skulle få plats och ännu mer osäkert om det skulle gå att få till rätt vinkel för att flytta dem från horisontellt till vertikalt läge utan att behöva riva väggar och tak runtomkring.

Se filmen där projektledaren Ulf Parkell berättar hur det gick!

Nedmontering och rivning av Ågestaverket i södra Stockholm startade sommaren 2020, och avvecklingen har sedan dess löpt på med säkerhet som prio 1 och effektiva arbetssätt som bonus. 


Ulf Parkell är projektledare för flera större arbeten i nedmonteringen av Ågestaverket. Han är anställd i Vattenfall Services Nordic som utför mycket av projektlednings- och annat arbete åt enheten Nuclear Decommissioning som ansvarar för avvecklingen av bland annat Ågestaverket. På så sätt breddas koncernens kompetens kring avveckling av kärntekniska anläggningar.

Läs mer om avvecklingen av Ågestaverket

Se även

Forsmark kärnkraftverk

Så små är utsläppen från Forsmark och Ringhals

Under fjolåret genomförde kärnkraftverken i Ringhals och Forsmark en stor mängd provtagningar i omgivningarna. Frukt, fisk, bär, tång, mossa och kött med mera har samlats in och analyserats....

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Laddmaskinen före nedmontering. Foto: Fredrik Ekenborg
Foto: Fredrik Ekenborg

Laddmaskinen i Ågestaverket – jag har gjort mitt

Efter 10 års tjänst och nästan ett halvt sekel i träda har den ikoniska laddmaskinen i Ågestaverket monterats ner. Själv tyckte nog maskinen att det var hög tid att få pensioneras på riktigt...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vy över Sauda i Norge, med Eramet anläggning i förgrunden
Bruno Détante

Vattenfall i samarbete med Eramet Norway för att stötta det norska elnätet

Genom ett samarbete mellan Vattenfall, Sympower och Statnett har ferrolegeringsföretaget Eramet Norway fått tillgång till FFR (Fast Frequency Reserve) fr.o.m. maj till oktober 2021. Det inne...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']