Vattenfall – delårsrapport, januari-mars 2021

Finansiell utveckling, januari-mars 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 5% (-1% exklusive valutaeffekter) till 45 911 MSEK (48 160).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till  12 053 MSEK (10 187).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 385 MSEK (12 313).
 • Periodens resultat uppgick till 10 423 MSEK (6 900).

Viktiga händelser, januari-mars 2021

 • Avtal om kompensation för nedläggning av tysk kärnkraft.
 • Försäljning av delar av produktionen från vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid 1-4 genom långsiktigt energiköpsavtal.
 • Avyttring av det landbaserade vindkraftsprojektet Grönhult.
 • Påbörjad byggnation av Vattenfalls första fjärrvärmenät i Storbritannien – Brent Cross South i London.
 • Produktionsstart för fjärrvärme i Amsterdam South Connection.
 • Positivt beslut i förvaltningsrätten om elnätsföretagens intäktsramar för 2020-2023.
 • HYBRIT – demonstrationsanläggning för produktion av fossilfri järnsvamp planeras i Gällivare.


Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

I samband med en direktsänd webcast klockan 9.30 idag, torsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont, tillsammans med strategichef Andreas Regnell resultatet för perioden januari-mars 2021 för analytiker och media.

Webcasten går att följa via Vattenfall delårsrapport januari-mars 2021 och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations, mobil 070-261 30 84
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Första tre månaderna: Ett starkt kvartal och en återhämtning i marknaden

Vattenfall inleder 2021 med en bra start och en positiv resultatutveckling. Det visar rapporten för årets första kvartal.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Styrelsens ordförande Lars G Nordström på Vattenfalls årsstämma 2021

Vattenfalls årsstämma 2021

Vattenfall AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 28 april. Bland annat beslutades om en utdelning på 4,0 miljarder SEK till ägaren, den svenska staten.

Läs hela artikeln
Vy över Sauda i Norge, med Eramet anläggning i förgrunden
Bruno Détante

Vattenfall i samarbete med Eramet Norway för att stötta det norska elnätet

Genom ett samarbete mellan Vattenfall, Sympower och Statnett har ferrolegeringsföretaget Eramet Norway fått tillgång till FFR (Fast Frequency Reserve) fr.o.m. maj till oktober 2021. Det inne...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']