Vi är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme.

Vattenfalls huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda.

Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Framtiden är fossilfri

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.

Vattenfall i siffror

6 930 000

elkunder

2 180 000

värmekunder

3 330 000

elnätskunder

2 470 000

gaskunder

20 000

anställda

14 861

MSEK resultat 2019

Det här är Vattenfall

Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.

Strategi

Vattenfall har utvecklat en strategi vars syfte är att ”Power Climate Smarter Living” och göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Detta åtagande gentemot våra kunder, intressenter och anställda ger inte bara en tydlig inriktning, engagemang och fokus utan även avsevärda affärsmöjligheter.

En grupp barn på en kulle

All el vi säljer i Sverige är fossilfri

Soluppgång över en sandstrand

Relaterad information

Del av en modern byggnad

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment.

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen.

Ett handslag

Vattenfalls leverantörer är viktiga intressenter som är avgörande för vår framgång.

Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

Vattenfalls huvudkontor

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Se även

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Vindkraftverk

Läs om Vattenfalls svenska vindprojekt på land och till havs.