Om Vattenfall

Vi är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien.

Inom koncernen finns cirka 20 000 medarbetare. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Detta är Vattenfall

Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.

Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef
"Vattenfall fortsätter att driva på elektrifieringen av samhället."

Framtiden är fossilfri

Vi ser saker ur ett bredare perspektiv – bortom vår egen produktion – och är fast beslutna att agera mycket mer storskaligt.

Relaterad information

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

En man som arbetar med att installera en värmepump

I Vattenfalls svar på remisser kan du läsa vad vi tycker i olika frågor.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.

Se även

Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

Rör i ett kraftverk

Våra insatser för att minska koldioxidutsläppen är mycket omfattande och skiftande.