Finansiell information

Finansiell utveckling januari–juni 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 6 % (-7 % exklusive valutaeffekter) till 79 440 MSEK (84 243).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 12 982 MSEK (13 295).
  • Rörelseresultatet uppgick till 5 287 MSEK (11 038).
  • Periodens resultat uppgick till -1 594 MSEK (7 673).
  • Nedskrivningar uppgick till -10 601 MSEK (0) och avser tillgångar inom rörelsesegment Heat och Wind.

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.