Finansiellt

Delårsrapport för januari–mars 2021

29 april 2021

Finansiell utveckling januari–mars 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 5 % (-1 % exklusive valutaeffekter) till 45 911 MSEK (48 160).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 12 053 MSEK (10 187).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 13 385 MSEK (12 313).
 • Periodens resultat uppgick till 10 423 MSEK (6 900).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Viktiga händelser januari–mars 2021

 • Avtal om kompensation för nedläggning av tysk kärnkraft.
 • Försäljning av delar av produktionen från vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid 1-4 genom långsiktigt energiköpsavtal.
 • Avyttring av det landbaserade vindkraftsprojektet Grönhult.
 • Påbörjad byggnation av Vattenfalls första fjärrvärmenät i Storbritannien – Brent Cross South i London.
 • Produktionsstart för fjärrvärme i Amsterdam South Connection.
 • Positivt beslut i förvaltningsrätten om elnätsföretagens intäktsramar för 2020-2023.
 • HYBRIT – demonstrationsanläggning för produktion av fossilfri järnsvamp planeras i Gällivare.

Webcast

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont presenterade resultatet tillsammans med strategichef Andreas Regnell.

Inspelad version av webcasten om delårsrapporten (på engelska)

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations, mobil 070-261 30 84
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Första tre månaderna: Ett starkt kvartal och en återhämtning i marknaden

Vattenfall inleder 2021 med en bra start och en positiv resultatutveckling. Det visar rapporten för årets första kvartal.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.