Entreprenör och konsult

Välkommen till ditt uppdrag på Forsmark.

Här har vi samlat information om vad du behöver tänka på och ordna med inför ditt uppdrag på Forsmark. Innan du kan komma in och jobba på Forsmark behöver vi olika intyg från dig. Med alla papper i ordning går inpasseringen snabbt och smidigt. Du behöver också genomgå olika kurser inför ditt uppdrag på Forsmark.

 

Forsmarks restriktioner angående Coronaviruset (uppdaterat 200317):

Efter den senaste tidens utveckling gällande Coronavirusets spridning har tidigare riktlinje gällande 14 dagars karantän efter resa till riskområde utgått. Covid-19 är nu klassat som en pandemi och finns i svenska samhället.

Utgångspunkten är att man ska stanna hemma vid influensaliknande symptom.

Efter tillfrisknande från influensaliknande symptom?
Stanna hemma till du är helt frisk, plus ytterligare 48 timmar.

Finns familjemedlem med influensaliknande symptom?
Känner du dig frisk går du till jobbet.

Har du haft nära kontakt med person med influensaliknande symptom?
Känner du dig frisk går du till jobbet.

Besluten har tagits efter rekommendationer från Smittskyddsenheten Region Uppsala och Folkhälsomyndigheten. Utrikesdepartementet avråder i nuläget från alla utlandsresor.

Vi vädjar till allas goda omdöme och uppmanar alla att följa de reserekommendationer som myndigheter och Utrikesdepartementet uppdaterar kontinuerligt. Hjälp oss att förebygga smittspridning av alla typer av influensa, framförallt genom att alltid tvätta händerna extra noggrant.

Inför ditt uppdrag

En man som scannar sitt passerkort vid en grind

Innan du kan komma in och jobba på Forsmark behöver vi olika intyg från dig.

En man genomför en utbildning på dator på Forsmark

För att få arbeta på Forsmark måste entreprenörer genomföra vissa utbildningar.

Kvinna i vit hjälm på kärnkraftverk

Se svaren på vanliga frågor om tillträde till Forsmark för konsulter och entreprenörer.

Nya passerkort

Bevakningsplattformen uppgraderas nu på Forsmark och därmed byts alla kortläsare/biometriläsare ut och det tillverkas nya passerkort till alla som ska gå in på Forsmark. Dagens fingertrycksavläsare byts också ut mot irisavläsare.

Ny kortteknologi är ett led i att höja säkerheten. Alla omfotograferas i samband med att det nya passerkortet tas fram. Nuvarande passersystem kan innehålla foton som är tagna för flera år sedan och alla måste alltså ta nya foton. Du som arbetar/ska arbeta på Forsmark kan från och med januari 2019 hämta ut nytt passerkort i Huvudentrén på Forsmark. Kom ihåg att medta ID-handling när det nya kortet hämtas.

Avtal och bestämmelser

Läs och ladda ner ramavtal för entreprenörer och kopior av dokument som tillhör PAKT.

Boende och fritid

På Forsmark erbjuds personalboende och camping. Du kan spela tennis, badminton och innebandy i idrottshallen, eller boka strandbastu och badtunna.

En grupp glada medarbetare på Forsmark vinkar från personalboendet Igelgrundet

In English

Are you a contractor at Forsmark? See information about access, training, accommodation and more.

Storbritanniens flagga

Se även

Elledningar från Forsmark

Se aktuellt driftläge och aktuell produktion på Forsmark.

Man fiskar från stora stenblock, Forsmark syns på andra sidan ett kav lugnt hav

Forsmark arbetar för en god närmiljö och för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Här får du information om hur du når oss på Forsmark per telefon, brev eller e-post.