Entreprenör och konsult

Välkommen till ditt uppdrag på Ringhals.

Här har vi samlat information om vad du behöver tänka på och förbereda inför ditt uppdrag på Ringhals. Innan du kan börja jobba hos oss behöver vi olika intyg från dig. Med alla papper i ordning går inpasseringen snabbt och smidigt. Du behöver också genomgå olika kurser.

Ringhals restriktioner angående Coronaviruset (uppdaterat 17 mars):

Efter den senaste tidens utveckling gällande Coronavirusets spridning har tidigare riktlinje gällande 14 dagars karantän efter resa till riskområde utgått. Covid-19 är nu klassat som en pandemi och finns i svenska samhället.  

Utgångspunkten är att man ska stanna hemma vid influensaliknande symptom.

Är du tillfrisknad efter influensaliknande symptom?

Stanna hemma 48 timmar efter tillfrisknande

Besluten har tagits efter rekommendationer från Smittskydd Halland och Folkhälsomyndigheten.  Utrikesdepartementet avråder från alla utlandsresor.

Vi vädjar till allas goda omdöme och uppmanar alla att följa de reserekommendationer som myndigheter och Utrikesdepartementet uppdaterar kontinuerligt. Hjälp oss att förebygga smittspridning av alla typer av influensa, framförallt genom att alltid tvätta händerna extra noggrant.

 

Inför ditt uppdrag

Scanning av passerkort

Innan du kan komma in och jobba på Ringhals behöver vi olika intyg från dig.

Deltagare på utbildning på Ringhals

Läs mer om vilka utbildningar som krävs för att få tillträde till och arbeta på Ringhals.

Kvinna i vit hjälm på kärnkraftverk

Se svaren på vanliga frågor om tillträde till Ringhals för konsulter och entreprenörer.

Avtal och bestämmelser

Läs och ladda ner ramavtal för entreprenörer och kopior av dokument som tillhör PAKT.

Boende och fritid

Vid Ringhals finns hotell, stugor, entreprenörsbostäder och camping. Ringhallen är Ringhals träningsanläggning och det finns en motionsslinga i härlig kustnära natur.

Motionärer på spinningpass

In English

Are you a contractor at Ringhals? See information about access, training, accommodation and more.

Storbritanniens flagga

Se även

Infarten till Ringhals

Se aktuellt driftläge och aktuell produktion på Ringhals kärnkraftverk.

Vy över Ringhals och omgivande landskap

Kärnkraften klarar sig bra miljömässigt jämfört med annan elproduktion.

Del av Ringhals

Här får du information om hur du når oss på Ringhals per telefon, brev eller e-post.