Elektrifiering av transporter – InCharge och andra samarbeten för eldrivna fordon

Elektrifiering av transporter förvandlar vår framtid.

Lösningar för elektrifiering och e-mobilitet är avgörande för att vi ska kunna minska koldioxidutsläppen

Vi på Vattenfall är fast beslutna att elektrifiera samhället för att bidra till att vända utvecklingen vad gäller klimatförändringarna. Elektrifiering kommer att bli en förutsättning för att företag, industrier, kunder och samhället i stort ska kunna minska koldioxidutsläppen genom att i stället välja förnybar och klimatneutral energi. Detta sker inom alla områden, men det är viktigt att fokusera på de som kan erbjuda de största fördelarna.

Transporter står för ungefär en tredjedel av världens energianvändning. Detta innebär att transportsektorn är central när det gäller att skapa ett mer hållbart energisystem.

Hur vi kan vända utvecklingen

Vattenfall förväntar sig att e-mobilitet kommer att spela en viktig roll för att lösa många av de problem vi står inför i dag vad gäller energianvändning och den ökande urbaniseringen. En lättillgänglig laddningsinfrastruktur är en förutsättning för att vi ska kunna byta till elfordon.

InCharge och andra samarbeten

Vattenfall utvecklar och säljer laddningslösningar för eldrivna bilar, bussar och lastbilar. Tillsammans med våra partners har vi byggt upp ett av Europas största laddningsnät, InCharge. InCharge finns i Sverige, Tyskland och Nederländerna, och fler marknader är på väg. Vattenfall deltar också i initiativ som pilotprojektet eRoadArlanda för att utveckla elvägar för elektriska lastbilar och andra elfordon. Fordonen laddas samtidigt som de kör på elvägarna.

Museum of Fossil Fuels

Inom en generation kan bensin och diesel vara förpassade till museum. Förra sommaren öppnade Vattenfalls Museum of Fossil Fuels i Stockholm – det första i sitt slag.

E-transportinitiativ

Läs mer om laddlösningar för elbilar, bussar och lastbilar.

Nyheter om e-transporter

Snabbladdstation för elbilar i Nordnorge

Nytt samarbete möjliggör snabbladdning i Nordnorge

Ishavskraft AS, en av Norges största kraftleverantörer, inleder ett samarbete med Vattenfall och ABB. Uppdraget är att möjliggöra elbilsladdning i Nordnorge.

Läs hela artikeln
Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Vattenfall Solar Team slår världsrekordet i långkörning för solbilar under en gassande het sommardag

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över 924 kilometer enbart på solkraft.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Från semester till svemester

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfekt tillfälle att upptäcka Sverige och att svemester är helt fantastiskt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Infrastruktur för laddning av elbilar

För att elfordon verkligen ska slå igenom måste infrastrukturen med laddningsstationer byggas ut. Vattenfall deltar därför i flera projekt som ska åstadkomma just detta. Vattenfall har byggt flera snabbladdningsstationer i Stockholm och Uppsala.

Vid dessa stationer kan ett elbilsbatteri laddas från 0 till 80 % på mindre än en halvtimme. I Nederländerna och Tyskland har Vattenfall över 1 000 offentliga laddningsstationer för elbilar, framför allt i Amsterdam, Berlin och Hamburg.

De här stationerna levererar nästan 200 000 kWh förnybar el för elfordon, vilket motsvarar 1 000 000 km utsläppsfri körning. Diskussioner med fler städer och kommuner pågår om att utveckla en lämplig infrastruktur.

Vattenfall erbjuder också enkla och smarta laddboxar för elbilsägare, organisationer och företag som vill kunna erbjuda sina medarbetare, hyresgäster och besökare möjligheten att ladda sina elbilar. Sammanlagt har Vattenfall över 10 000 laddningsplatser i Nordeuropa.

Relaterad information

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Solpaneler på taket på ett flerfamiljshus

Vi erbjuder våra kunder lösningar för hållbar produktion och energianvändning.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Rör i ett kraftverk

Våra insatser för att minska koldioxidutsläppen är mycket omfattande och skiftande.

Vattenfalls solbil NunaX

Vi är stolt huvudsponsor till Vattenfall Solar Team som tävlar i solbilsracing.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.