Biomassa

Biomassa kan användas för att producera både värme och el.

Biomassa är ett förnybart energislag som kan bestå av allt från energigrödor till restprodukter och avfall från jord- och skogsbruk. Biomassa kan användas för att producera både värme och el. Den spelar en viktig roll i arbetet med att minska koldioxidutsläppen från befintliga kolkraftverk genom sameldning och för produktionen av förnybar värme.

Fler än 15 av Vattenfalls anläggningar drivs helt eller delvis med biomassa. De finns i Sverige, Tyskland och Nederländerna. Vi använder ofta lokalt anskaffade bränslen som flis, grot och restprodukter från sågverk och komposter samt varierande naturbruksmaterial.

I samarbete med jordbrukare från Brandenburg och västra Polen odlar Vattenfalls dotterbolag Energy Crops GmbH över 2 000 hektar energiskog – så kallad skottskog med kort omloppstid – bestående av snabbväxande trädslag, framför allt poppel men också en del pilträd. Träden planteras under en upp till 20 år lång period och kan sedan skördas med två till fyra års mellanrum. Den regionalt förankrade och långsiktigt tryggade försörjningen av trä från egna planteringar är en viktig pusselbit för att säkra bränsletillförseln till våra värmeanläggningar i Berlin.

Vi på Vattenfall köper också in och handlar med biomassa. Fokus ligger på standardiserade produkter som handlas internationellt, till exempel pellets (både för industri och bostäder) och flis med ursprung i Europa, USA och Kanada.

Inköp av biomassa

Odling och produktion av biomassa måste ske på ett kontrollerat och hållbart sätt för att koldioxidutsläppen ska kunna reduceras på ett meningsfullt sätt.

Stora högar av biomassa vid Idbäcksverket

Hur påverkar biomassa miljön?

Genom att använda biomassa i stället för fossila bränslen kan koldioxidutsläppen minskas betydligt, men för tillfället är det svårt att säkra leverans av större volymer. I så stor utsträckning som möjligt väljer vi lokalt anskaffade bränslen som träflis, grot och restprodukter från sågverk för att minska utsläppen från transporterna.

Torv

I de nordiska länderna har torv klassificerats som ett långsamt förnybart biomassabränsle på grund av att det tar så lång tid för torven att bildas. Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) klassas torv vare sig som biomassa eller fossilt bränsle, utan har fått en alldeles egen kategori. Vattenfalls torveldade kraftverk kommer att byggas om för biomassa fram till 2020.

Relaterad information

Kraftverket i Uppsala

Avfall kan användas som bränsle i stället för att skickas till deponi.

Reaktorhall i ett kärnkraftverk

Kärnkraftsproduktion spelar en viktig roll för att understödja energiomställningen.

Solpaneler på ett tak

Solkraft är mycket viktig i ett hållbart och fossilfritt energisystem.

Se även

Bygget av vindparken Kentish Flats

Vattenfall är fast beslutet att använda resurser på ett hållbart sätt.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

En Vattenfall-anställd som bär på utrustning

Hållbarhetsrankningar är en allt viktigare fråga för investerare.