Solenergi

En stabil ökning av solkraftens kapacitet är på gång.

 

Solenergi spelar redan en viktig roll i energisystemet, allt från små hushållsinstallationer till storskaliga projekt. Priset på solpaneler har sjunkit avsevärt de senaste åren, och solenergi har nu blivit en av de billigaste typerna av elproduktion. Tack vare sjunkande kostnader och små koldioxidutsläpp kommer antalet solpaneler att fortsätta växa på våra huvudmarknader och över hela världen. Solpaneler kommer i framtiden att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

När det gäller solenergi ser vi möjligheter inom tre huvudområden: storskaliga solcellsparker, decentraliserade solenergilösningar och privatkunder som installerar solpaneler på sina egna tak. Vi undersöker olika sätt att hjälpa våra kunder med denna omställning till ett mer decentraliserat energilandskap. Vi vill också göra det möjligt för våra kunder att producera sin egen förnybara el.

Storskaliga solcellsparker

Den första möjligheten handlar om att utveckla storskaliga solcellsparker, i synnerhet där det går att utnyttja den befintliga infrastrukturen. Ett exempel är solkraftsparken på 5 MW vid vindkraftsparken Parc Cynog i Wales som togs i drift 2017.

Solkraftsparken producerar tillräckligt med energi för att försörja motsvarande 1 400 walesiska hushåll och utnyttjar samma nätanslutning som vindkraftsparken, vilket har bidragit till att minska investeringskostnaderna.

Ett annat exempel är utvecklingen av Haringvliet, en hybridpark för förnybart i Nederländerna där sex vindkraftverk, solpaneler och ett batteri utvecklas tillsammans och ansluts till nätet via samma anslutning. Denna hybridpark för förnybart tas i drift 2020.

Vattenfall har byggt upp en storskalig pipeline för solceller på över 1 GW, största delen ligger i Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.

Decentraliserad energiproduktion

Utöver satsningen på storskalig solkraft underlättar Vattenfall decentraliserad energiproduktion i förbrukningsledet för både privat- och företagskunder. Detta kommer att leda till nya energitjänster där Vattenfall erbjuder lösningar som uppfyller kundernas behov och gör det möjligt för dem att producera och konsumera egen solcellselektricitet.

Kunderna producerar sin egen el

Beroende på lokala regelverk kan hemlagringssystem kombineras med solpanelsystem. Detta minskar användningen av el från nätet, många gånger med mer än 30 %. Vattenfalls ambition är att bli en viktig aktör för att hjälpa våra inhemska kunder att producera sin egen förnybara el direkt från sina tak.

Våra kraftverk

Ta reda på mer om Vattenfalls kraftverk och fakta om hur mycket el och värme vi producerar.

Nyheter om solenergi

Markersbach pumpkraftverk, utsikt över bassängen

Att kombinera solkraft med annan elproduktion är ett smart sätt att använda befintlig infr...

Nyhet
Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark – Haringvliet Zuid – som blir en...

Nyhet

Tillväxt inom solenergi

2017 hade över 100 GW solkraftskapacitet installerats jorden runt och elproduktionen består av en allt större andel solenergi. Vattenfall håller just nu på att utveckla och bygga flera solkraftsprojekt.

Hur påverkar solenergi miljön?

Miljöbelastningen uppstår framför allt när solpanelerna tillverkas. Driften av solkraftsanläggningar är utsläppsfri. Tillverkningen av panelerna leder till allt mindre miljöbelastning tack vare en allt större användning av förnybar energi, men också mer effektiv resursanvändning och effektivare produktionsprocesser. Vi är ett av få företag som använder livscykelanalyser (LCA:er) för att följa solenergins miljöaspekter. Detta ger oss miljödata både gällande solcellssystem för privatbruk och för de storskaliga varianterna.

Vattenfall ställer dessutom flera strikta krav vid val av leverantörer av solpaneler och växelriktare. Vid våra europeiska upphandlingar av leverantörer ställer vi höga krav på kvalitet och hållbarhet, och detsamma gäller de kommersiella och juridiska villkoren. Leverantörerna måste också följa Vattenfalls uppförandekod.

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Vattenkraftverket Tuggen

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

En medarbetare på Idbäcksverket observerar en kran som lyfter biomassa

Biomassa är förnybart och kan användas för att producera både värme och el.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.